درک هال

درک هال

درک هال، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه ویلفرید لوریر و استاد و پژوهشگر اقتصاد سیاسی است. او در حوزه‌هایی چون سیاست ژاپن، اقتصاد سیاسی شرق و جنوب شرقی آسیا، قلم می‌زند. هال دستی هم در نوشتن قصه برای نوجوانان دارد. برخی از آثار وی عبارتند از: قصه‌هایی برای دختران، قصه‌هایی برای پسران، وروجک نامرئی و چهار قصه دیگر و الفبای بازاریابی شبکه‌ای.

اثرهای درک هال