کتاباما

جمهوری کودکان – کتابفروشی مخصوص کودکان

جمهوری کودکان – کتابفروشی مخصوص کودکان

جمهوری کودکان اولین کتابفروشی در چین است که فقط به کودکان اختصاص دارد. این کتابفروشی از زمان تاسیس خود تا به حال که حدود 15 سال از راه اندازی آن می گذرد، هر ساله در فهرست زیباترین کتابفروشی ها قرار داشته است.

راهکارهایی برای علاقه مند کردن کودکان به کتاب خواندن

راهکارهایی برای علاقه‌مند کردن کودکان به کتاب خواندن

علاقه مند کردن کودکان به مطالعه و دنیای کتاب ها، یکی از بزرگترین هدیه هایی است که می توانیم به آن ها بدهیم. تحقیقات نشان می دهد کتاب خواندن همراه با کودکان، و گفت و گو درباره ی مطالب خوانده شده با آن ها، در حقیقت مؤثرترین راه برای افزایش بهره ی هوشی آن ها به حساب می آید.

سبد خرید بستن