تخیل جزء ضروری ترین جنبه های شخصیتی دوران کودکی است. این توانایی به کودکان کمک می کند که بسیاری از مهارت های مهم در تمام طول دوران زندگی خود را بیاموزند. بیشتر بچه ها یک شی معمولی مانند یک جعبه یا یک تکه پارچه را به شکل یک قلعه یا شنل ابرقهرمانی می بینند. آن ها قادر هستند که ساعت ها با این اشیا نقش آفرینی داشته باشند.