کمال بهروزکیا

کمال بهروزکیا

کمال بهروزکیا نویسنده، مترجم، پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان، و داستان نویس متولد ۱۳۲۹ شمسی در تهران و فارغ‌التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات آلمانی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران است. بهروزکیا از اوایل دهه هفتاد به‌طور جدی به ترجمه آثاری برای کودکان و نوجوانان پرداخت که از جمله می توان کتاب کودکان به قصه نیاز دارند: کاربردهای افسانه و افسون اثر « برونو بتلهایم» را نام برد که شامل پنجاه و هفت مقاله درباره قصه های عامیانه و افسانه های پریان است.

اثرهای کمال بهروزکیا