شاگا هیراتا

شاگا هیراتا

او متولد 1939 اهل کشور ژاپن است. عمده شهرت وی به خاطر داستان های کودک و نوجوان او است.

اثرهای شاگا هیراتا