بهروز رضایی کهریز

بهروز رضایی کهریز

بهروز رضایی کهریز سردبیر رشد دانش آموز می باشد و متولد مهرماه 1348 در اردبیل و کارشناس فقه و حقوق اسلامی است. نوزده سال تجربه‌ی کار در نشریات کودکان و نوجوانان را در کارنامه‌ فرهنگی خود دارد. تا کنون با چندین مجله‌ی کودکان و نوجوانان همکاری داشته و سردبیری نشر‌یات امیدآینده، شهردار مدرسه را بر عهده داشته است.

اثرهای بهروز رضایی کهریز