بابک امین تفرشی

بابک امین تفرشی

بابک امین تفرشی (متولد ۱۳۵۷ در تهران) ستاره‌شناس آماتور ایرانی است.او همچنین عضو هیئت امنای ستاره‌شناسان بدون مرز و مدیر پروژه عکاسی جهان در شب یا TWAN است.

امین تفرشی در سال ۲۰۰۹ موفق به کسب جایزه عکاسی علمی بنیاد لنارت نیلسون شد. او از ویراستاران مجری و اعضای هیئت تحریریهٔ ماهنامهٔ نجوم بوده که از سال ۱۳۷۵ تا اواسط دههٔ هشتاد شمسی در تحریریهٔ این ماهنامه مشغول به نگارش مقاله‌های علمی و آموزشی در زمینهٔ اخترشناسی و علوم فضایی بود. او پس از دکتر منصور وصالی سردبیری این ماهنامه را برعهده گرفت.

اثرهای بابک امین تفرشی