النور می

النور می

النور می (Eleanor May) نویسنده کتابهای زیادی برای کین پرس است، از جمله چندین عنوان در سری ماوس ریاضی و ریاضی مترس. او به همراه خانواده در شرق پنسیلوانیا زندگی می کند.

اثرهای النور می