کتاباما

جمهوری کودکان – کتابفروشی مخصوص کودکان

جمهوری کودکان – کتابفروشی مخصوص کودکان

جمهوری کودکان اولین کتابفروشی در چین است که فقط به کودکان اختصاص دارد. این کتابفروشی از زمان تاسیس خود تا به حال که حدود 15 سال از راه اندازی آن می گذرد، هر ساله در فهرست زیباترین کتابفروشی ها قرار داشته است.

سبد خرید بستن