کتاباما

راهکارهایی برای علاقه مند کردن کودکان به کتاب خواندن

راهکارهایی برای علاقه‌مند کردن کودکان به کتاب خواندن

علاقه مند کردن کودکان به مطالعه و دنیای کتاب ها، یکی از بزرگترین هدیه هایی است که می توانیم به آن ها بدهیم. تحقیقات نشان می دهد کتاب خواندن همراه با کودکان، و گفت و گو درباره ی مطالب خوانده شده با آن ها، در حقیقت مؤثرترین راه برای افزایش بهره ی هوشی آن ها به حساب می آید.

سبد خرید بستن